Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć!

Zgodnie z zasadą Pareto 20% tego co robimy decyduje o 80% efektów jakie generujemy w życiu. Doświadczam tego nieustannie w praktyce.

Gary Keller w swoje książce opisuje dogłębnie powyższą zasadę i implikacje, jakie stosowanie jej może mieć dla naszego życia, pracy i przede wszystkim efektywności w generowaniu pożądanych w życiu efektów. Bardzo inspirująca lektura, do której lubię często wracać.