Bestseller wszech czasów w dziedzinie zażądania pracą i życiem!

Jestem ogromnym fanem dawania ludziom jak największej autonomii w działaniu i rozliczaniu ich nie z metod czy sposobu wykonywanej pracy, a z generowanych dla firmy czy organizacji konkretnych mierzalnych i wartościowych efektów. To pozwala ludziom być nieco panem na swoim stanowisku, wzbudza w nich odpowiedzialność za swoje obowiązki i bardzo poprawia kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów. Książka doktorów Blanchard-a i Johnson-a to światowy bestseller i obowiązkowa, bardzo inspirująca lektura dla wszystkich menedżerów i nie tylko.